Over MEE Samen

Meedoen mogelijk maken

MEE Samen ondersteunt mensen met een beperking, zodat zij (weer) grip op hun leven krijgen en mee kunnen doen in de samenleving. Dit doen we onder andere door het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. En het vergroten van de zelfredzaamheid.

Voor gemeenten en organisaties fungeren we als expertisepartner op het gebied van inclusie. We maken meer mogelijk door hen te helpen inclusief te ondernemen en de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

MEE Samen heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte.

Hoe doen we dit?

Meedoen mogelijk maken doen we onder door het bieden van:

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Projecten & individuele trajecten
  • Advies & projectleiding
  • Training

Meer weten?

Ben je benieuwd naar het ideaal van MEE, onze dienstverlening of de effecten van onze dienstverlening? Bekijk dan onze website www.meesamen.nl.