Gedragswetenschapper

Je ondersteunt cliënten vanuit jouw vakspecialisme door het doen van diagnostisch onderzoek.
Bij een diverse doelgroep waarin ieder mens een eigen, specifieke hulpvraag heeft. Of het nu gaat om de stap van WMO naar Wlz of mensen uit de maatschappelijke opvang. Centraal staat de vraag of sprake kan zijn van een licht verstandelijke beperking, of dat juist uit te sluiten. En daarmee advies geven over wonen, werken of passende behandeling. Dat maakt jouw werkveld uniek én interessant.

Bij ons ga je als gedragswetenschapper voornamelijk aan de slag met diagnostisch onderzoek. Daarmee lever je een bijdrage aan een volledige beeldvorming en advisering van cliënten, cliëntsystemen, consulenten en derden. Jouw doel? Zo objectief mogelijk inzicht bieden in wat de cliënt kan helpen en de cliënt (en diens begeleiders) handvatten bieden waarmee zij weer verder kunnen.

Waar je verder aan werkt is het:

  • Vertalen van gegevens vanuit de intake naar te verrichten onderzoek en/of observatie waarbij je passend onderzoeksmateriaal kiest.
  • Verrichten van diagnostisch onderzoek en/of gedragsobservatie ten behoeve van volledige beeldvorming.
  • Voeren van adviesgesprekken met client/systemen naar aanleiding van de resultaten van het verrichte onderzoek en de achterliggende diagnostiek.
  • Geven van advies en consultatie aan andere disciplines vanuit de eigen specifieke deskundigheid op het terrein van aandachtspunten in begeleidingsprocessen, diagnostiek ten behoeve van volledige beeldvorming, indicatiestelling, behandeling en verwijsmogelijkheden.
  • Meewerken aan de inhoudelijke beleidsontwikkeling aangaande het eigen vakgebied. Je signaleert trends en veranderende hulpvragen en doet voorstellen om eventuele discrepanties op te heffen.
  • Participeren vanuit de specifieke deskundigheid in interne en externe projecten of samenwerkingsverbanden.
  • Inzetten van je deskundigheid en expertise intern bij Multi Disciplinair Overleg (MDO) met consulenten die conform de meldcode een gedragswetenschapper consulteren. Of bij vastlopende casuïstiek een MDO kunnen inzetten.

Het team gedragswetenschappers is klein en werkt verspreid in het werkgebied, allemaal vakspecialisten. Je werk is dus vrij solistisch. Jouw inzet ligt op diverse regio’s in ons gehele werkgebied.

Jouw talent

Je luistert goed naar de mensen om je heen en weet hen te vinden wanneer nodig. En dat is maar goed ook, want met veel collega’s werk je op afstand. En door elkaar op te blijven zoeken, houd je de binding met je teamgenoten goed. Verder heb je:

  • Een afgeronde universitaire opleiding Orthopedagogiek of Psychologie.
  • Kennis van de doelgroep en je hebt aantoonbare relevante werkervaring.
  • Een Basisaantekening diagnostiek.