Consulent Wlz

Je bent ‘een gids’ voor cliënten en hun naaste bij het vinden van de weg in de langdurige zorg. Het gaat specifiek om cliënten, die een indicatie hebben vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Je kan hierbij denken aan een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking, die voortdurend zorg en begeleiding door de dag heen nodig heeft. Of aan een oudere met dementie, die cognitief achteruitgaat en de weg niet meer kan vinden. Met een WLZ-indicatie kunnen mensen terecht in een instelling voor mensen met een handicap, een verpleeghuis of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. Daarnaast zijn er verschillende financieringsvormen. Kortom, met het krijgen van een WLZ-indicatie komt er veel af op de client en zijn netwerk.

Als onafhankelijk cliëntondersteuner ondersteun je de cliënt en hun netwerk als zij vragen of hulp nodig hebben bij het realiseren van passende zorg in de Wlz. Maar ook cliënten die al Wlz-zorg ontvangen kunnen een beroep doen op een onafhankelijk clientondersteuner, bijvoorbeeld als ze ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen. Je verheldert de vragen of knelpunten die er spelen en gaat samen met de cliënt op zoek naar een oplossing. Je stelt hierbij de eigen regie van de client voorop en je richt je op het vergroten van zijn zelfredzaamheid. Ook betrek je het sociale netwerk van de cliënt en bekijk je hoe deze ingezet kan worden.

Je hebt daarnaast te maken met verschillende partijen, zoals het zorgkantoor, zorgaanbieders, gemeenten etc. Als onafhankelijke clientondersteuner heb je een onafhankelijke rol, die los staat van organisatiebelangen. Je kan hierdoor daadwerkelijk naast de client staan. Je bent in staat de complexe informatie op een eenvoudige manier aan cliënten uit te leggen en hen goed te informeren over de mogelijkheden. Hierdoor kan een client zelf de keuze maken; de regie ligt bij de client.

En verder:

  • Je maakt cliënten en hun netwerk wegwijs in de Wlz door middel van het bieden van informatie en advies.
  • Je ondersteunt bij het opstellen van een persoonlijk plan, waarin de wensen van de client over zijn zorg centraal staan.
  • Je ondersteunt cliënten bij het vinden van een passende woonplek of passende Wlz-zorg.
  • Je ondersteunt de client bij het opstellen, bijstellen en evalueren van zijn zorgplan.
  • Je bemiddelt tussen de client en de zorgaanbieder, wanneer de zorg niet naar verwachting of afspraak geboden wordt.
  • Je ondersteunt de client bij klachten, geschillen bezwaar en beroep.

Jouw talent

  • een hbo-diploma in social work, sociaalpedagogisch medewerker, maatschappelijke dienstverlening of vergelijkbaar.
  • kennis van de sociale kaart van de regio en belangrijke Wlz en WMO wet- en regelgeving.
  • een geldige VOG.