Consulent wijkteam

Je werkt met de meest uiteenlopende cliënten en casussen. In een omgeving met veel ruimte voor ontmoeting, kennisdeling én samenwerking. Je doet het als consulent wijkteam. Vanuit je wijkteam ondersteun jij de cliënt met bij hun vragen. Je maakt ze bewust van de mogelijkheden zodat ze verder kunnen.

Binnen het wijkteam zoek je de samenwerking op met je directe collega’s met allemaal verschillende specialisaties zoals bijvoorbeeld opbouwwerk, clientondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, informele zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het bieden van informele zorg of het stellen van een indicatie vanuit de WMO hoort daar ook bij. Verder werk jij mee aan het:

  • optreden als netwerkpartner binnen de wijkteams
  • onderzoeken waar de hulpvraag ligt en op basis daarvan passend advies en informatie geven.
  • geven van kortdurende ondersteuning en waar nodig doorverwijzen naar passende hulp.
  • monitoren van geboden hulp.
  • werken aan nieuwe projecten, zoals een proeftuin of sportactiviteiten.

Jouw talent

  • een hbo-diploma in social work, sociaal pedagogisch medewerker, maatschappelijke dienstverlening of vergelijkbaar.
  • kennis van de systemen van gemeenten en organisaties over cliëntdossiers.
  • een geldige VOG.
  • een registratie bij het Registerplein of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.