WLZ consulent

Maak meedoen mogelijk als consulent WLZ

Wat ga je doen?

Je bent ‘een gids’ voor cliënten en hun naaste bij het vinden van de weg in de langdurige zorg. Het gaat specifiek om cliënten, die een indicatie hebben vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Je kan hierbij denken aan een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking, die voortdurend zorg en begeleiding door de dag heen nodig heeft. Of aan een oudere met dementie, die cognitief achteruitgaat en de weg niet meer kan vinden. Met een WLZ-indicatie kunnen mensen terecht in een instelling voor mensen met een handicap, een verpleeghuis of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. Daarnaast zijn er verschillende financieringsvormen. Kortom, met het krijgen van een WLZ-indicatie komt er veel af op de client en zijn netwerk.

Als onafhankelijk cliëntondersteuner ondersteun je de cliënt en hun netwerk als zij vragen of hulp nodig hebben bij het realiseren van passende zorg in de Wlz. Maar ook cliënten die al Wlz-zorg ontvangen kunnen een beroep doen op een onafhankelijk clientondersteuner, bijvoorbeeld als ze ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen. Je verheldert de vragen of knelpunten die er spelen en gaat samen met de cliënt op zoek naar een oplossing. Je stelt hierbij de eigen regie van de client voorop en je richt je op het vergroten van zijn zelfredzaamheid. Ook betrek je het sociale netwerk van de cliënt en bekijk je hoe deze ingezet kan worden.

Je hebt daarnaast te maken met verschillende partijen, zoals het zorgkantoor, zorgaanbieders, gemeenten etc. Als onafhankelijke clientondersteuner heb je een onafhankelijke rol, die los staat van organisatiebelangen. Je kan hierdoor daadwerkelijk naast de client staan. Je bent in staat de complexe informatie op een eenvoudige manier aan cliënten uit te leggen en hen goed te informeren over de mogelijkheden. Hierdoor kan een client zelf de keuze maken; de regie ligt bij de client.

En verder:

 • je maakt cliënten en hun netwerk wegwijs in de Wlz door middel van het bieden van informatie en advies
 • je ondersteunt bij het opstellen van een persoonlijk plan, waarin de wensen van de client over zijn zorg centraal staan
 • je ondersteunt cliënten bij het vinden van een passende woonplek of passende Wlz-zorg
 • je ondersteunt de client bij het opstellen, bijstellen en evalueren van zijn zorgplan
 • je bemiddelt tussen de client en de zorgaanbieder, wanneer de zorg niet naar verwachting of afspraak geboden wordt
 • je ondersteunt de client bij klachten, geschillen bezwaar en beroep

Jouw talent

Lukt het niet om naar links te gaan? Dan ga jij naar rechts. Je bent vasthoudend, want als jij eenmaal de oplossing in zicht hebt, ga je ervoor. Tegenslagen ken je niet. Jij verzint gewoon iets anders waardoor je het toch voor elkaar krijgt. Natuurlijk houd je daarbij altijd de geldende wetten en regels in de gaten. Je luistert goed naar de mensen om je heen en weet hen te vinden wanneer nodig. En dat is maar goed ook, want met veel collega’s werk je op afstand. En door elkaar op te blijven zoeken, houd je de binding met je teamgenoten goed. Verder heb je:

 • een hbo-diploma in social work, sociaalpedagogisch medewerker, maatschappelijke dienstverlening of vergelijkbaar
 • kennis van de sociale kaart van de regio en belangrijke Wlz en WMO wet- en regelgeving
 • een geldige VOG, rijbewijs en auto
 • een registratie bij het registerplein of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • kennis van de Wlz, maar ook de aanpalende wetgevingen, zoals de Wmo en zorgverzekeringswet

De kracht van samenleven

Een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat is inclusief de mensen met een beperking. Toch is dat niet heel vanzelfsprekend. En dat is dan ook precíes onze bestaansreden. Bij MEE Samen bedenken we voor elke cliëntvraag een passende oplossing. We denken altijd in mogelijkheden, want die zijn er genoeg. Aan ons dus de taak om die te vinden. Daar worden onze cliënten en wij blij van. We werken samen. Vóór en mét de cliënt. Want samen kom je verder. Werk jij ook mee?

Samen bijdragen

Jij zorgt voor het werken aan mogelijkheden. En dus mag je van ons ook iets verwachten. Je werkt allereerst met hele fijne en betrokken collega’s. Verder krijg je, op basis van een fulltime werkweek:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3046,- en maximaal € 4349,- (schaal 50).
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband.
 • een dienstverband voor 32-36 uur per week.
 • veel opleidingsmogelijkheden en intervisie.
 • een fietsplan.

Jij hoort erbij

Samen maken wij de samenleving weer een stukje inclusiever. Voor iedereen, mét iedereen. Werk jij hier ook aan mee? Solliciteer dan op deze vacature vóór 31 augustus a.s. Binnen 5 werkdagen krijg je een reactie van ons.

Wil je meer weten over de procedure en/of inhoud van de functie? Floor van der Hoff, contractmanager, vertelt je hier graag meer over via f.vanderhoff@meesamen.nl of 06-45418618.

MEE Samen verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van deze sollicitatieprocedure. Wij behandelen de door jou verstrekte informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Jouw gegevens worden uiterlijk binnen vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure vernietigd om privacy redenen.

Vacature

Functie: Consulent

Kenmerken

Provincie: Overijssel
Aantal uur: 32-36 uur

Type functie

Werkervaring: 2-5 jaar
Opleidings niveau: HBO

Gesprekken

1e gesprek: 24-07-2024
2e gesprek: 28-08-2024
Voorwaarden: 30-08-2024

Sluitingsdatum

Datum: 01-09-2024

Contactpersoon

Floor van der Hoff